Bučovice

Město leží na břehu Litavy pod Kalvárií. První zpráva je z roku 1322, vznikly však již ve 13. století na důležité cestě z Brna do Uher jako středisko obchodu Znak města Bučovice a řemesel, snad na místě starší obce. Součastně vyrostl na kopci kalvárii malý středověký hrad, o čemž svědčí nejen název lokality Hradisko, ale i archeologické nálezy. V roce 1374 se staly městečkem. Časté střídání majitelů nevedlo k vytvoření stabilizovaného panství. To se povedlo až roku 1510 Tasovi z Ojnic. Šestnácté století je stoletím úspěšného rozvoje městečka. V okolí vyrostli četné vinice a chmelnice, bylo tu založeno 31 rybníků a pivovar, kvetla řemesla, hlavně soukenictví, hrnčířství a bednářství aj. Od středověku tu existovala židovská obec. Bučovice byly roku 1620 vypáleny Uhry a opakovaně Švédy r 1645. Renesanční zámek postaven 1567 až 1582 s arkádovým dvorem. K zámku přiléhá renesanční zahrada. Kubistická radnice od arch. Jana Siřiště.

kostel_bucovice_small.jpg, 42kB

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1641. Dnešní podoba je výsledkem úpravy kolem poloviny 18. století a zejména klasicistní přestavby a rozšíření kostela ve 20 letech 19. století. Před kostelem jsou barokní sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1722 a sv. Jana Sarkandra z roku 1720.

Renesanční zámek v Bučovicích byl vystavěn Janem Šemberou Černohorským jako reprezentační sídlo v letech 1567 až 1582.Kolem zámku obíhalo ohrazení s náročnými bastiony a vodními příkopy. Původní podobu zámeckého objektu pozměnily v roce 1633 stavby raně barokních nárožních věží, které měly báně s lucernami. I dalšími úpravami původní projekt architekta Pietra Ferraboska utrpěl, ale přesto přestavuje jednu z nejcennějších staveb italské renesance u nás. Také zahrada u zámku byla obnovena do náznakové renesanční zahrady. V přízemí zámku jsou seskupeny hlavní obytné místnosti, zejména v západním křídle s valenými klenbami a lunetaHistorická pečeť města Bučovicemi. Zachovali se interiéry s bohatě zdobenými štuky, malovanými zrcadli v klenbách a plastikami. V druhém patře je umístěno muzeum Bučovicka.

stara_radnice_small.jpg, 42kB

Stará radnice dům č. p. 31 (dnes drogerie) byla postavena roku 1775. V prvém poschodí byly kanceláře starosty a tajemníka a také zasedací síň. Na střeše byla věžička ve které byl požární zvonek. Před první světovou válkou byla v zadní části Strakoschova domu byla postavena radnice nová v kubistickém stylu. Dnes je na této budově prováděna rekonstrukce, není vůbec fotogenická . Po odstěhování radních do nové budovy byla původní radnice prodána do soukromých rukou.

Nová radnice byla postavena místo textilní továrny, kterou postavil Salomon Strakosch. Původní dům stojí dodnes na náměstí je postaven koncem 18 století, továrna zbudovaná v zahradě zabíhala křídly do ulic Jiráskova a Smetanova. Radnice byla v minulém období využívána jako obecní byty. Kanceláře MNV a později Městského úřadu byly umístěny v budově Hasičské zbrojnice.gymn_bucovice1_small.jpg, 42kB Dnes již slouží budova svému původnímu účelu, nyní je dokončována rekonstrukce celé budovy.

Budova reálného gymnázia byla dokončena roku 1902 a zbudovalo ji město Bučovice. Po dostavbě nových budov základních škol na kopci Kalvárie, bylo gymnázium přestěhováno do jednoho křídla ZŠ 710. V původní budově byla umístěná Střední zemědělská, později ekonomická škola. V roce po revoluci se do budovy opět vrátilo gymnázium, a střední ekonomická škola dnes Obchodní akademie přesídlila do budovy svého internátu. Budova gymnázia je zrekonstruovaná, doplněná velice kvalitním vybavením a zázemím jak na výuku tak i na sport a ostatní koníčky.

Historie jednoho domu. Restaurace Fontána se jmenuje podle nedaleké fontány pře zámkem, ale bučovičtí občané ji znají pod různým názvem. O tomto hostinci je první zmínka v roce 1653. Dnes je málo známé, že se jedná o rodný dům JuDr. Josefa Furycha pražského advokáta a spisovatele. V této době se hostinec nazýval U bílého kříže a v knize Jaro života popisuje spisovatel své dětství, a život v takovém zájezdním hostinci. Kniha je k zapůjčení v knihovně v Bučovicích. Začátkem minulého století, přesně v roce 1903 koupili grunt Arnošt Kunc s manželkou Annou. Tehdy se ujal název "U svatého Kunce". Byl to tehdy zájezdní hostinec se stájemi a přepřaháním koní. Byly tu velké stáje a mimo jiné zde byly připouštěny klisny ke 4 hřebcům. Majitel byl vyučený řezník a jeho klobásky byly žádány ve vybraných hotelech a restauracích v širokém okolí dokonce se dodávalo i do Prahy. V roce 1939 koupily hostinec Jan Klement s manželkou. V té době byla provedena nástavba prvního patra a rozšířeny bytovéprostory. Hostinec dobře prosperoval, a byl velice vyhledávaný. Další vývojovou etapou bylo znárodňování. Restauraci v roce 1949 převzal RAJ a název byl přejmenován na pokrokovou Hvězdu. Lidé však ponejvíce používali název Na špici podle umístění budovy. Úroveň upadávala až se z podniku stal hostinec 4 cenové kategorie. Až po převzetí majetku do soukromých rukou, několika rekonstrukcích je budova opět v plném lesku, a poskytuje i tolik potřebné ubytovací prostory.

Copyright © Lenka Schrötterová 2003 - 2015