Nové Zámky - Nesovice

znaknesovicm.gif, 6,0kB Zámek byl založen roku 1561 Závišem z Víckova. Stavba byla dokončena někdy v letech 1568 1569. Po Závišově smrti roku 1569 se stal dědicem zámku Přemek z Víckova. Tento pokračoval ve stavební činnosti ( jedno se sgrafit fasády nese datum 1571). V roce 1575 byl Nový Zámek oddělen od ostatního dědictví a prodán bratrům Jindřichovi a Zikmundovi ze Zástřizl, kteří jej záhy odprodali Martinkovským z Rozseče. Roku 1580 se stává majitelem moravský podkomoří Mikuláš z Hrádku a na Hošticích. Po něm drží Nový zámek Adam Kravařský z Šlevic, zamky/novezamky_small.jpg, 42kB stavu a pro nepoctivé úřadování mu byl zámek zkonfiskován. Roku 1660 bal dán Jiřímu Ludvíkovi hraběti ze Sinzendorfu, a ten jej prodal veliteli uherskohradišťské pevnosti knížeti Alexandru Ferdinandovi Leopoldovi. Za jeho syna byl v roce 1665 upraven arkýř v prvním poschodí na kapli. Roku 1671 prodala šlesvickoholštýnská vévodkyně Dorota Kateřina panství zamky/novezamky1_small.jpg, 42kB císařskému podplukovníkovi Janu Křtiteli d´Ordognez.Ten jej odkazuje svému bratru Josefu. Jeho synové pak odprodali svoje podíly roku 1723 Josefu Sedlnickému z Choltic a roku 1726 se ujal majetku Jan Krištov Říkovský z Dobrčic. Po krátkém držení jeho dědicové jej prodali roku 1729 Janu Michalovi z Fuchssteina, vdova po něm ho opět prodává roku 1750 neustále prodávaný majetek k lichtenštejnskému panství, kde zůstává až do roku 1869. Pak jsou pronajímány E. Seidlovi, rodině Sekalových, Slavkovskému cukrovaru a po roce 1924 zamky/novezamky2_small.jpg, 42kB Zemědělskému družstvu legionářskému. Po jeho likvidaci jednotlivcům. Po dlouhém sporu se zámek dostává do rukou potomků posledních majitelů, rodině Floriánových. Exteriér zámku: dvoukřídlá dvoupatrová budova s renesančními sgrafiti zakončená atikou. Na nádvorní straně arkády. Interiér. Zbytky kleneb a maleb. Nad vstupem ve věži severního křídla deska o počátku stavby zámku.

Copyright © Lenka Schrötterová 2003 - 2015