Strážovice, Bošovice

Ve Strážovicích je architektonicky nevýrazný zámeček v areálu hospodářského dvora na základech původní tvrze ze 14 století. V roce 1726 byla tvrz přestavěna v nevelký renesanční zámeček a v roce 1726 až 1753 byla přestavěna barokně. Vznikla dvoupatrová budova se sedlovou střechou. Druhé patro má charakter polopatra a sloužilo jako sýpka. V roce 1864 koupili zámek Lichtenštejnové a od té doby sloužil jen jako byty úředníků a hospodářská budova. Dnes slouží obecním účelům.

Bošovice: jedná se o nejzápadnější část Ždánského lesa. Dominantou Bošovic je tvrz. První zmínka je datována rokem 1298. Původní tvrz zanikla na přelomu 14 a 1Tvrz pohled od kostela5 století. Počátkem 15 století byla postavena gotická věžovitá tvrz, později přistaven gotický palác a v polovině 16 století za Bošovských z Bošovic tvrz rozšířena o východní renesanční křídlo. Od roku 1627 náležela Lichnštejnům a sloužila jako skladiště a sýpka. Od 60 let 20 století probíhaly rozsáhlé rekonstrukce. Nyní jsou veškeré práce zastaveny. V roce 1991 se o tvrz přihlásili potomci majitele, kteří rázným rozhodnutím zakázali jakékoliv práce na rekonstrukci. Nezbylo, než celou věc předat soudu, nechat vypracovat posudky, vyslechnout svědky, sbírat staré fotografie.Na rozhodnutí soudu se stále čeká a budova zatím chátrá. Jedinečná dominanta obce, památka první kategorie, má dokončenou celou statiku budovy, restaurované historické kamenné prvky.

Copyright © Lenka Schrötterová 2003 - 2015