ZLATÝ JELEN VE ŽDÁNICKÉM LESE

K místům v našem regionu, ke kterým je možné vykonat pěkný výlet v zimě na běžkách či pěšky, patří Ždánický les. Leží v severozápadní části naší oblasti, je méně známý a navštěvovaný, ale o to klidnější a vhodnější k příjemné túře s možností pozorovat dění v zimní přírodě. Jedna jeho část severně od Ždánic byla vyhlášena přírodním parkem. V minulých letech bývalo Ždánicko i místem pravidelných únorových setkání turistů hodonínského okresu. A právě do těchto mPamátník Jírovskéhoíst povedou naše kroky. Východiskem k výletu bude město Ždánice, proslulé svým svérázným Vrbasovým muzeem a dobře vybavenou hvězdárnou, vybudovanou místními nadšenci. Stojí proto zato se sem vypravit i v nezimních měsících a objeví se i v našich typech na výlet v tomto období. Do Ždánic, nemáte-li osobní auto, se dostaneme jen autobusovou linkou Kyjov - Ždánice, neboť železniční trať Čejč - Ždánice z počátku minulého století byla již před několika lety Českými drahami pro osobní dopravu zrušena. Z náměstí ve Ždánicích vyrazíme severozápadním směrem po zelené značce podél potoka Trkmanky (turistická mapa č. 87 Okolí Brna, Slavkovské bojiště a Ždánický les, pole B5). Po pěti kilometrech dorazíme k bývalé hájovně u Zlatého jelena. Tato hájovna se stala v únoru roku 1945 místem střetu partyzánského oddílu Olga s nacisty, v němž padl partyzán Jiříkovský. Na památku tohoto boje stojí zde památník a svůj pomníček zde má i mladý partyzán. Najdete zde i jako jediný v okrese turistický přístřešek, v němž se dá i nouzově přenocovat. Využijeme jej k odpočinku a k posílení před zpáteční cestou. Můžeme se vrátit zpět do Ždánic, nebo pokračovat po zelené značce až k železniční zastávce v obci Marefy na trati č. 240 z Brna do Veselí nad Moravou (7,5 kilometru). (lch)

zdroj: Rovnost - Brněnský a jihomoravský deník vydáno: 30.1.2004
Copyright © Lenka Schrötterová 2003 - 2015