Ždánický histopedál

jízda na historických kolech


VÝLET S DĚTMI ZA ZVÍŘÁTKY A TAJEMSTVÍM ŽDÁNICKÉHO LESA U BUČOVIC

Relax na ekofarmě

Cyklovýlet přes Ždánický les

z Bučovic až na Slovácko, nejen za pohárkem vína

Ždánický les rozhodně nepatří k vyhledávaným turistickým cílům. Jistě i proto, že na mnohých mapách existenci této vrchoviny vůbec nezaregistrujete. Tím spíše však může taková dobře utajená, málo známá a zdánlivě nezajímavá oblast překvapit. Dvojnásob to platí právě pro Ždánický les, jehož návštěva přináší nezasvěceným nečekaně příjemné zážitky.
Celý článek>> 


K místům v našem regionu, ke kterým je možné vykonat pěkný výlet v zimě na běžkách či pěšky, patří Ždánický les. Leží v severozápadní části naší oblasti, je méně známý a navštěvovaný, ale o to klidnější a vhodnější k příjemné túře s možností pozorovat dění v zimní přírodě. Celý článek>>


V létě roku 1996 byla zpřístupněna naučná stezka Ždánickým lesem. Pokračují tak ekologické aktivity zahájené v roce 1990. Cílem tohoto úsilí je ochrana překrásných zdejších lesů, jejichž skladba a přirozený vývoj vytvářený stovky let, byly neúměrnou těžbou v osmdesátých letech narušeny.
Celý článek>>


Tento web je věnován i historii tohoto území, odborník doufám s úsměvem omluví nepřesnosti, jsem zanícený laik, budu ráda, když mě upozorníte na chyby, když mi napíšete jak se vám stránky líbí a pokud máte i nějaký typ na další témata z tohoto regionu.


Podle fytografického členění České republiky spadá území do fytografického obvodu karpatské mezofitikum, okresu Středomoravské Karpaty, podokresu Ždánický les. Karpatská oblast měří 36000ha. Ždánický les měří 11000 ha a táhne se od Bošovic na východ do údolí, kde vede železniční trať od Nemotic dále na Kyjov a do Vlárského průsmyku. Podle reliéfu se dělí na Hustopečskou pahorkatinu s nejvyšším vrcholem Stará hora, Boleratickou vrchovinu s vrcholem Přední kout a nejvyšší část, Dambořickou vrchovinu, s rozsáhlými lesními komplexy a nejvyšším vrcholem U Slepice. (441m). Přírodní park Ždánický les byla vyhlášena v roce 1994 úřadem v Hodoníně a má rozlohu 30,02ha. Nachází se na katastru těchto obcí nebo jejich částí v okrese Vyškov: Bošovice, Lovčičky, Milešovice, Kobeřice, Nížkovice, Heršpice, Rašovice, Křižanovice, Marefy, Mouřínov, Bučovice, Nevojice, Nesovice, Snovídky, Mouchnice, Nemotice. V okrese Hodonín: Lovčice, Ždáníce, Archlebov, Žarošice Uhřice, Dambořice, Bohuslavice, Nechvalín. V okrese Břeclav: Velké Hostěrátky a v okrese Uherské Hradiště Koryčany. Jejím účelem je ochrana společenstev skupiny lesních typů dubové bučiny. Dominantou stromového patra je buk lesní, v malém množství je dub zimní a lípa srdčitá. Bylinný porost tvoří převážně typické druhy bučin jako je svízel vonný, svízel Schustlessův, lipnice hajní a kyčelnice cibulkoliská Přístup: územím vede několik turistických značených cest. modrá od Kobeřic na hřeben a k parkovišti pod Radlovcem. Odtud krátká červeně značená cesta na vrcholek U slepice a dále ke kótě U kříže. Pak pokračuje do Bohuslavic k železniční zastávce. Z Radlovce je možno pokračovat po modrá přes vrchol U slepice až do Lovčic a odtud neznačenou cestou do Ždánic. Zelená vede z prostředního vrchu kolem Zlatého jelena do Ždánic. Do přírodního parku je naprosto neomezený vstup.


 

Copyright © Lenka Schrötterová 2003 - 2015